Gripin -
Sana Ne Bundan
[What does it matter to you]Bugün senin
Your today
Yarın senin
Your tomorrow
Kimlerlesin bana ne bundan
With who you are, why would I care
Yıllar benim, değerini bilirim
My years, I know their value
Nerelerdeyim sana ne bundan kime ne bundan
Where I am, what does it matter to you, to anyone
 
 
Her sabah uyandığımda yanımdaki kadınlar sana benziyorsa sana ne bundan?
If all women I wake up with resemble you - what do you care?
 
 
Belki çeker giderim vurup sırtıma yalnızlığımı
Maybe I'll hoist my lonelyness onto my back and leave
Bir dön bak ne kaldı elinde
Just look, what's left in your hands
Üç beş içi boş hikaye
Three-five empty stories
İster gel diz çök önümde
Wish, come, line up, collapse in front of me
İstersen gezsinler teninde
If you want, let them caress your body
Ölemem ölenle
I can't die with the dead
 
 
Aklın selim, vücut senin
Your mind is sane, your flesh
Kimlerlesin ve kimle seviştin
With who you are, who you were making love to
Bana ne bundan
Why would I care
İsmi neymiş kimin nesiymiş güzel miymiş
What's her name, whose apartment, was she beautiful
Sana ne bundan? Kime ne bundan?
What does it matter to you, to anyone