Gren -
Uyumsuz
[Inharmonious]Buzdan saraylarda gün ağarınca
When dawn breaks in ice palaces
Suya döner ne varsa kendinden başka
Everything except you turns into water
Saydam duvarlardan bir adım sonra
Step away from the transparent walls
Güneşi tadınca yanaklarında
When you feel the sun on your cheeks
 
 
Sırtında aynı yük bu yollarda
There's the same burden on your back on these roads
Dalaştın ömrünce uyumsuzla
All your life you were brawling with inharmonious
İnancın yoksa dönmez bu dünya
If you don't have faith, this world won't spin
 
 
Döndün bulutlara
You turned to the clouds
Elini açıp yalvardın sonra
Then you've spread your hands and pleaded
Bir damla yağmura muhtaç kalınca
Being desperate for the drop of rain
 
 
Bak değişiyor rüzgarlar
Look, winds are changing
Esiyor yalnızlıklara
They blow far
Dönüp dururken dünya
As the world turns around