Gren -
-ma
[Don't]Hiç durmayan korkun susmaz
Your fear won't shut up
Sessizliğin ortasında
In the middle of silence
 
 
Aynı tonlar arasında
Among similar shades
Eşsiz bir renk olsa bir an
If there'll be an extraordinary color for a moment
 
 
Dinmek bilmez öfken sızlar
Your anger grumbles, won't stop
Huzursa, bir yol, uzaklarda...
Though calmness is the road far away
 
 
Kaçma, yapma, o artık yanında
Don't run away, don't she's already near
Durmaz sanma, sarıl neden sormaz
Don't think she'll stop, embrace, she won't ask for a reason
Baştan başla, yenilsen de yapma
Start from the beginning, even if you lose, don't
Durmaz sanma, sarıl neden sormaz
Don't think she'll stop, embrace, she won't ask for a reason
 
 
Dinmek bilmez, durmak bilmez
It won't cease, it won't stop
Öfken sızlar, korkun susmaz
Your anger grumbles, your fear won't shut up
 
 
Zehir de olsa, teninle doysa durma
Even if it'll be poison, if it'll feed with your body, don't stop
Rüya da olsa, seninle yansa
Be it a dream, if it'll vanish with you
Uyanma, artık sorma
Don't wake up, don't ask anymore