Göksel -
Aşkın Yalanmış
[Your love was a lie]


Bazıları acı sever
Some love pain
Bazıları bela çeker
Some attract trouble
Bıçağın kestiği yeri
The place that you've cut with the knife
Yara izlerini sever
Loves the scars
 
 
Bazıları sonları sevmez
Some don't like endings
Bazıları bağlanmak ister
Some want to get attached
Eski bir kasete kopmuş bandı
They glue back the torn tape of an old cassette
Yapıştırıp tekrar dinler
And listen to it again
 
 
Ben sana nasıl uyduysam aşkın yalanmış
I don't know how I fell for you, your love was a lie
Kollarında uyumuşum hepsi rüyaymış
It seems like I fell asleep in your arms, and everything is a dream
 
 
Bazıları kurşun asker
Some are tin soldiers
Yakıp yıkıp esmek ister
They want to burn and destroy everything
Kara kanatları omzunda
Black wings on their shoulders
Günahı içine çeker
They commit sins
 
 
Bazıları mazide gezer
Some are wandering in the past
Bazıları hasret özler
Some are missing the sorrow
Çoktan ölmüş bitmiş aşkı
They want to dig the long-dead love out of its grave
Mezardan çıkarıp öpmek ister
And kiss it
 
 
Bilirsin senin kadar bende deliyim deliyim
I'm as crazy as you
İpin ucuna sürüklersin beni, gelirim gelirim
You can pull my strings, I'll follow you everywhere