Gökhan Türkmen -
Büyük İnsan
[Great human]At, savur at sevdayı bir yere fırlat
Throw away, scatter love and throw it out
Bitti sayıp acıyı kaldır öyle yat
Thinking that it's over, bury love and lie down
Sor, herkese sor acılar unutuluyor
You can ask anyone - pain can be forgotten
Ağlayınca gözlerinden silinmiyor
It won't vanish from your eyes if you cry
Aşk her defasında bak bulunuyor
Love is found every time
Bırakırım zamanı öyle biraz da
I'll let time pass for a while
Sen olmadan da yine geçer nasılsa
Even though you're gone, it'll pass somenow
Hatırla bunları sakın unutma
Remember this, never forget
Diyordun ama o zaman gülüyordun
You said, but you were smiling then
Yanımdaydın, canımdaydın
You were near, in my soul
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
How will my life go on now?
 
 
Susma söyle nasıl yaşar böyle insan!
Don't be silent, tell how can a person live like that
Susma konuş, hadi anlat büyük insan!
Don't be silent, speak, tell me, great human!
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı ?
Tell, did the new love become a cure or time did?
Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı!
That's how we threw love away
 
 
Susma söyle nasıl yapar bunu insan?
Don't be silent, tell how can a human act like that?
Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam!
Don't be silent, say what will happen if I will separate?
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi?
Tell, did life found a way out or you did?
Böyle büyük aşklar böyle mi biterdi?
Do such great loves end like that?
 
 
At, silip at aşkları bir yere fırlat
Throw away, erase, throw love out
Bitti say ki derdini kaldır öyle yat
Thinking that it's over, bury sorrow and lie down
Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan
Ask, please, ask, if you'll break up with me
Ne olur düşümde bir ömrü durdursan
Please, if you'll stop the life in my dreams
Aşk her defasında bende ararsam
If I'll be searching for love in myself every time
Bırakırım kendimi öyle biraz da
I'll leave myself like this a bit
Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa
Even though you're gone, I'll live somehow
Hatırla bunları sakın unutma
Remember this, never forget
Diyordun ama o zaman gülüyordun
You said, but you were smiling then
Yanımdaydın, canımdaydın
You were near, in my soul
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
How will my life pass now?
 
 
Susma hani aşk insanı zaten bulurdu?
Don't be silent, love should've found a man
Susma hani yıllar aşka çare olurdu?
Don't be silent, years must've become a cure for love
Söyle yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu?
Tell, what's faster - years or a bullet?
Böyle sensiz her gün biraz yok oluşum mu?
Will I be disappearing little by little without you?