Gökhan Özen -
Sitemkar
[Reproaching one]


Benle çıktığın yolu, benle bitiremedin
You couldn't finish the road you've started with me
Benim kara günlerimi göğüsleyemedin
You couldn't stand up to my dark days
Ne benimle ağır konuş
Don't talk to me offensively
Ne de beni buna mecbur et
And don't make me do it too
 
 
Ben, Sitemkar değilim
I'm not a reproaching one
Ben, gül dalı değilim, eğileyim
I'm not a rose branch, I'll bend
Ben daha ne diyeyim
What else can I say
Git, gözünü seveyim
Leave, please
 
 
Belki bir gün unuturum
Maybe one day I'll forget
Ben de beni bulurum
I'll find myself too
 
 
Topla git anılarını
Collect your memories and leave
Yollarım kalanlarını
I'll send you what's left
Gülümseyerek hatırla
Recall with a smile
Görünce fotoğrafımı
When you see my picture
 
 
İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var
In me, pain rivals happiness
Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor
Unhappines can't be hidden, it's hard like poverty
Ne benimle ağır konuş
Don't talk to me offensively
Ne de beni buna mecbur et
And don't make me do it too