Gökhan Kırdar -
Yerine Sevemem
[I can't love anyone but you]


Senden uzakta hep bir şeyler eksik
Away from you something is always missing
Gönlümde derman yok, inan bir nefeslik
There's no strength in my heart, believe, one breath
Ne bir avuntu, ne de biraz ümit
Neither consolation nor hope
Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik
What did you do to me, what is this silence
 
 
İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyi
Something hurts inside me when you come to my mind
Yerine sevemem, yerine sevemem
I can't love anyone but you
Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama
I'm ready for it, let my years be wasted in lonelyness, but
Yerine sevemem, yerine sevemem
I can't love anyone but you
Olmuyor, denedim, yine de yerine sevemedim her şeyi
It doesn't work, I tried, but wasn't able to love anyone