Gökhan Kırdar -
Üstüme Basıp Geçme
[Don't step over me]



Bıraksanda elimi
Even though you'll let go of my hand
Sevgin bana yeter
Your love is enought for me
Susarım öpüşüne
I'll hush up because of your kiss
Avunur da söylemem
I won't say it's comforting
Belki yalandır oyundur derim ya
Maybe I'll say it's a lie, a game
Yine de korku basar
But fear is still seizing
 
 
Yazık ki agır agır
It's a pity that it heavily
Çökmüş yüregine
Sinked into your heart
Nefret degil mi bu
It's a hatred, isn't it
Yalan sevişmeler
Lying love-making
Sen degilsin sanki yarısı yatagımın
Like it's not you, the half of my bed
Üşürüm sarılsam bile
I'm freezing even if I'm embracing
 
 
İsyanım yanışıma ölüm bile susuyor
Even death falls silent before my rebellous burning
Ardına dönüp giden senmisin a kadın
Are you the woman who returned and left
Gururum yere düşer
My pride is on the ground
Yeter ki bak yüzüme
Just look into my face
Üstüme basıp geçme yar
Don't step over me, my beloved