Gece -
Bomonti Sokakları
[Bomonti streets]


Hiç olur mu vazgeçmek?
Is it possible to give up?
Yarı yoldan geri dönmek
To turn back halfway
Yakışmaz bize
It doesn't suit us
Yürekten sevince
Once you love with all your heart
 
 
Bomonti Sokakların da
On Bomonti streets
Şerefine güzel dünya dönerken tersine
Earth turns into the opposite direction when I toast you
Hatırlatırsın beni bana
You remind me of myself
 
 
Aynalarla yüzleştim
I've faced th mirrors
Derin bir oh çektim
Released a deep sigh
Ters yüz ettim hayatı
I've turned life inside out
Yaşamayı öğrendik
Learned to live
 
 
Beni ben yapan hikayem
A story that makes me myself
Dostlarım tek şahidim
Friends, I'm the only witness
Paylaşınca tam ortadan
As I'm telling it, from there
Gerçek keyfi öğrendim
I'm taking real joy