Fettah Can -
Unuttum
[I forgot]


Unuttum yüzünü sesini unuttum
I forgot your face, your voice
Çok zaman geçti bak unuttum
A lot of time has passed, look, I've forgotten
Alıştım yalnız sensiz uyanmaya
I got used to waking up alone, without you
Kendime huzurlu bir hayat kurdum
I've created a calm life for myself
 
 
Ne acılar var unutuluyor günün birinde
Whatever pain there is, it's forgotten one day
Aşk acısı bir dalga hayat denizinde
A pain of love is nothing but a wave in a sea of life
Kendi bildiğini okur zaman
Time makes it the way it knows
Duramazsın ne önünde ne gerisinde
You can't syat neither before it nor behind it
 
 
Bu yüzden hayat acımasız gibi gelir insana
That's why life seems cruel to a person
Geri çevirme aşkı tekrar uğrarsa sana
Don't turn back love if it comes to you again
Bu yüzden hayat acımasız gibi gelir insana
That's why life seems cruel to a person
Geri çevirme aşkı lütfen uğrarsa sana
Please, don't turn back love if it comes to you