Ferhat Göçer -
Yanına Kalmaz
[You won't get away with it]


Yalnız bir şehir hasret bir kahır
Lonely city, sorrow and grief
Yanarsın sen de
You'll suffer too
Bir gün gelir yüreğin acır
One day your heart will feel pain
Kanarsın sen de
You'll also bleed
 
 
Tuttuğun eller yakar seni de
Hands you hold will burn you too
Gittiğin yerler yutar seni de
Places you've left for will swallow you too
Kendine kalıp bir gün beni de
Left to your own devices, you will
Anlarsın sen de
Understand me one day
 
 
Yanına kalmaz çekip gidişin
You won't get away with your departure
Yanına kalmaz yakıp gidişin
You won't get away with the cruel way you left me
Böyle mi mutlusun
Are you happy like that?
Ne senin derdin
What is your problem