Emre Aydın -
Bu Kez Anladım
[This time I understood]Bu kez anladım
This time I understood
Kuru dallardan yapma bi köprüden geçiyorum
I'm walking the bridge made of dry branches
Ben ordaydım
I was there
Erbabı yalnızları yutan kentler biliyorum
I know the cities that swallow experts and loners
 
 
Bu kez anladım
This time I understood
Hüzünlerden bozma, mutluluklar yaşıyorum
My sorrow is broken, I live in happiness
Ben ordaydım
I was there
Acemi aşıkları boğan sular biliyorum
I know waters that drown unexperienced lovers
 
 
Ne müttefik belli
Neither allies are clear
Ne sığınakların yeri
Nor the place of refuge
 
 
Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür
Today I lost myself, I'm cancelled
Sonu yok bunun, boşluklardan boşluk beğendim
There's no end to it, I like emptyness
Vazgeçtim bugün herşeyden halsiz şu kalbim
Today I gave up everything, my heart is exhausted
Kan revan içinde hep kanamaz denen yerlerim
I'm bleeding in places that were said to be unable to bleed
 
 
Hem suçsuz hem güçsüz hem halsiz...
Guiltless, powerless, feeble
 
 
Bu kez anladım
This time I understood
Kartonlardan yapma siperlere pusuyorum
I'm hiding under cardboard shelters
Ben ordaydım
I was there
Huzurlu zamanları yıkan sorular biliyorum
I know the questions that destroy peaceful times