Emre Altuğ -
Zil
[Bell]


Bence bunlardan başka bir şey var
I think there's something other than that
Yoksa terketmezdin sen beni
Or else you wouldn't have left me
Gitmezdin başka yola
Wouldn't have taken another path
Daha zor durumlardan çıkabilmişliğimiz var
We were finding a way out of harder situations
Bir şey hissedemezdin kimseye asla
You would've never felt anything towards anybody elde
Girmezdin başka kola
Wouldn't have go to someone else's arms
 
 
Artık almıyorum resimlerimizden gözlerimi
I already can't take my eyes away from our pictures
Hayır silmiyorum hiçbir yerimden izlerini
No, I can't erase your marks from anywhere
 
 
Ne varsa önümde dünümde günümde
Everything there is before me, in my yesterday and my today
Hepsini bana ben ettim
I did it all to myself
Sen gidince kaderime özüme
When you've left, I forbade my destiny and myself
Kapıyı zili tokmağı men ettim
To ring the doorbell and knock the door