Ebru Yaşar -
Gözlerimde Gece Oldu
[Night fell on my eyes]


Sevdanın ateşiyle ben bir daha yanmayacaktım
I wasn't going to burn with love fire anymore
Gözüm sende gönlüm sende
I look at you, my heart's with you
Böyle kör olmayacaktım
I wasn't going to be that blind
Sonra dönüp kendime lanet edip kızmayacaktım
And I wasn't going to get angry and curse after coming to my senses
Aşk bende sen ellerde hayat geçmez
Love's in me, you're with strangers, life won't pass
 
 
Gözlerimde gece oldu
Night fell on my eyes
Ne sevdi, ne unuttu öylece bir yolda koydu
You didn't love, you didn't forget, that's how you've settled it
Son aşkımsın demişti, sonum oldu
He said I'm your last love, and that was my ending
Bundan sonra ona dönemem artık
After that, I can't get back to him again
 
 
Sende seveceksin elbet, belki bugün belki yarın
You'll also love, maybe today, maybe tomorrow
Hayat hesabını sorar yanına kalmaz ahlarım
Life will make you pay, my curses won't go in vain
Hızlı koştum peşinden çok yoruldum sendin insafsız
I was running fast after you, I've got very tired, you were shameless
Bir daha inanmak yok sana artık
I won't believe you ever again