Deniz Seki -
Hayallerim Hayal Oldu
[My dreams turned into fantasies]Ayrılmamız imkansızdı
Our break-up was impossible
Nasıl sevdik birbirimizi
We loved each other so much
 
 
Söz vermedik hiç biz birbirimize..
We've never promised each other
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de.
How did this life draw us together
 
 
Tesellisi yok bu aşkın,
There's no consolation for this love
Çaresizim biliyorum.
I'm hopeless, I know
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz,
No saz can play without crying
Seni hala seviyorum
I still love you
Ölüyorum, ölüyorum,
I'm dying, I'm dying
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz,
No saz can play without crying
Seni hala seviyorum.
I still love you
 
 
Hayallerim hayal oldu
My dreams turned into fantasies
Sence bu son reva mıydı
Do you think was the last dream?