Demet Akalın -
Bozuyorum Yeminimi
[I'm breaking my oath]


Bitti güvenim
My trust ran out
Hakkın olamaz bu aşk senin
You have no right for this love
Çabam boşuna
All my efforts are in vain
Bitmedi yalan sözlerin
Your lies didn't end
 
 
Gelmiyor içimden dur demek sana
I don't feel like telling you to stop
Gönüllüyüm gidişine ah yolun açık ola
I feel fine with you leaving, let your road be clear
Gelmiyor içimden kal demek sana
I don't feel like telling you to stay
Bozuyorum yeminimi güle güle aşkım
I'm breaking my oath, good bye, my love
 
 
Ah gelemedim görmemezlikten sitemleri
I couldn't pretend that I don't notice the reproaches
Yediremedim gururuma ihaneti
I couldn't make my pride digest the betrayal
Ya seni ya kendimi terk etmeli
I have to reject either you or myself
Yeter
Enough
Ya seni ya kendimi vuracağım çek git
I'll shoot either you or myself, leave