Çilekeş -
Pervazda Tatil
[Vacation in frame]Sonsuzluğa gömdüm
I've buried in eternity
Bir kenarda kalanları biriktirmekten yoruldum
I'm tired of collecting what's left on the margin
Kör denizlerde
In impenetrable seas
Uçsuz bucaksız bir ışık aradım durdum günlerce
I was looking for endless light, standing still for days
 
 
Sana millerce uzakta olsam bile
Even if I'll be miles away
Güneşler yollardım yine
I'll send the sunlight
Bu karanlık ve soğuk kabuslar dinsin diye
So that darkness and cold will pass
Yaslandım sevgine
I was leaning on your love
 
 
Saplanmış kalbine şuursuz oklar yine
Unconscious arrows have pierced your heart again
Kim bilir, kim sorar halini?
Who knows, who will ask how you feel?