Çilekeş -
Kafakafesi
[Head cage]


Uçup gitmek var bu esaret denizinden
To fly away from this sea of slavery
Tüm zincirleri koparmam gerek
I need to break all chains
Öyle bir uyanış ki bu, en derin düşten daha derin
It's such an awakening, deeper than the deepest dream
Duyduğum herşey belirsiz gibi
Everything I sense is like unclear
 
 
Bir ses kilitli kendine geçmişi çekti sineye
Voice that is locked in you was bearing the past
Bir korku vardı içimde
There was a fear within me
Hiç bir duayla bozulmayan lanet
Curse that can't be broken with any prayer
Sanki taş kesti içimde
Like it's petrified in me
 
 
Kotasız bir rüzgara kapılırsam eğer
If I'll give in to impetuous winds
Çok mu zor kaybolabilmem
Will it be hard for me to be able to loose
Yalnızlığın tam içimde buldum
I've found your loneliness inside me
Kendimi sizde ararken
Looking for myself in you
 
 
Bugün dünyanın gördüğü en kurak ve ıssız gün
This is the most arid and deserted day that world has seen
Aklım ermez bu beynin tutsaklığına
My mind can't reach the captivity of this brain
Karşı konmaz mesafeler
Distances don't withstand
Bizi böyle bağlayan
So attached to us
Çıkarsan kabuğundan devran döner
If you'll leave your shell, the world is turning
Gün doğmadan
Until the day is born