Çilekeş -
Değişir Dünya
[World is changing]


Neler çektik, neler gördük
We've been through so much, we've seen so much
Sanki kimin umrunda?
But it's not like anyone cares
Tek doğrucu biz mi kaldık
Are we the only truthful ones left
Yalan dolu dünyada?
In a world full of lies?
 
 
Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları
In endless arguments
Kim kazandı sonunda, aman aman.
Who won, oh god
Kim bilir kaç kere başa döndük
Who knows how many times we got back to the start
Sebepsiz yarışlarda.
In meaningless competitions
 
 
Düzen böyle, hiç söylenme
This is the order of things, don't you grumble
Üzülme asla, aman aman.
Don't ever get upset, oh god
Böyle gelmiş böyle gitmez,
One will never leave the same as he came
Değişir dünya.
World is changing
 
 
Sevgilerden iz kalmamış
There's not a single mark left from love
Geçip giden zamanda.
In the past
Sevdaların bütün yükü
All weight of love
Sevenlerin omzunda.
Is on the shoulders of lovers
 
 
Ayrılıklar demirden birer
Iron break-ups, one by one
Halkadır boynumuzda, aman aman.
Are forming a chain around our necks, oh god
Ömrümüz acılarda demlenir,
Our life is brewed on pain
Yılanlar koynumuzda.
Snakes are in our bed