Çilekeş -
Bir Ses Yap
[Speak up]Kaç o dünyadan, tuzaklardan
Run from this world, from the traps
Çık karanlıktan
Get out of the darkness
Sahtelikten kurtul artık
Save yourself from fakery already
Uzak dur yalanlardan
Stay away from lies
 
 
Kendinle yüzleşmekten korkma
Don't be afraid to face yourself
Geç kalmadan bir ses yap
Before it's too late, speak up
 
 
Saklanma geçmişten
Don't hide from the past
Çıkış yok bu cehennemden
There's no way out of this hell
Gerçeklerden kaçmak olmaz
It's impossible to run away from the truth
Sendin hep terkedilen
You were the one always left behind
Bir ses yap
Speak up