Cem Adrian -
Unutursun
[You will forget]


Sus sessiz ol çocuk, şarkı henüz bitmedi
Be silent, boy, the song hasn't finished yet
Kalbine hakim ol çocuk, umut daha tükenmedi
Handle your heart, boy, hope didn't disappear yet
Yürü yolları çocuk, yollar henüz bitmedi
Walk the roads, boy, roads didn't end yet
İnan, sakin ol çocuk, tanrı seni terketmedi
Believe, be patient, boy, god didn't forsake you
 
 
Bir masal biter, sessizlik başlar
Fairy-tale will be over, silence will begin
Kalbini okşar uyutursun uyutursun
It'll stroke your heart, you'll soften, you'll lull to sleep
Gözlerin dolar avuçların terler
Your eyes are filling with tears, your palms are sweating
Bir yalan söyler avutursun avunursun
They lie, you'll soothe, you'll find consolation
Yerle bir olmuş bu yıkık dökük şehre
This city was leveled to the ground
Bir şarkı söyler susturursun susturursun
It sings a song, you'll make it shut up
Acıya acıya acıta acıta
Suffering, causing pain
Kendini acıya dolaya dolaya
Wrapping yourself in pain
Bir kalbi kanata kanata unutursun unutursun
Making heart bleed, you will forget
 
 
Gökyüzünde batarken güneş yeryüzünde sessizliğin
As the sun goes down at the sky, your silence is at the ground
Ateşe aşık yanarken sen unutursun unutursun
In love with fire, burning, you will forget
Bir masalda ölürken kahraman
As a hero dies in a fairy-tale
Bir şehir düşerken içinde
As city collapses
İzlerken gözyaşlarınla unutursun unutursun
Watching this in tears, you will forget
Bir yalan devrilirken önünde
As lies falls down in front of you
Maskesi düşerken mucizelerin
As masks fall from the miracles
Korkmadan koşarak katilin üstüne unutursun unutursun
Not being afraid, running after the killer, you will forget
Düştüğün o çukurun dibinde silkinerek tozdan topraktan
Shaking off dust and soil on the bottom of the grave you fell into
Sanki hiç olmamış gibi unutursun unutursun
You will forget, like nothing has happened