Can Bonomo -
Hikayem Bitmedi
[My story isn't over]


Bir hikayem var
I have a story
Bir hikayem bitmedi
My story isn't over
Yorgandan yastıktan
From the blanket, from the pillow
Kokusu gitmedi
Her smell still didn't leave
 
 
Yaz bana ne yazarsan yaz doktor
Write me anything you want, doctor
Ağladım ağlamaklar yetmedi
I was crying, this wasn't enough
 
 
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
I'm unhappy, very sick, make me laugh, doctor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
I died, but I still live, it's very hard to explain
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
I'm in a dead end, find me, doctor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Like I'm a child, ask me riddles
 
 
Hava kapanır eser batıdan
The weather is getting cloudy, wind blows from the west
Bir çocuk evine döner yatıdan
A child comes back home from a sleepover
Soy beni sol baştan doktor
Undress me from head to toe, doctor
Al kurtar beni bu sıkıntıdan
Save me from this trouble
 
 
Bitince kara kışlar
When the dark winter is over
Ulaşır ona mektubumla kuşlar
Birds will fly to her with my letters
Dinince yakarışlar
When the begging subsides
Belki de yeni bir ömür başlar
Maybe the new life will begin