Betül Demir -
Hop Dedik
[We said: "Hop!"]


O ne dedi bu ne dedi kim ne dedi
What this one said, what that one said, who said what
Harcanan hayatlar bunlar
Those are wasted lives
Vermişler ateşi yedi düvele
We gave fire away to seven countries
Ha babam kaynıyor kazanlar
But the pots just keep boiling
 
 
Dizilmişler bide dizi dizi
We've lined up
Hiç birinde yok tek bi yara izi
There are no wound marks
Ateşe de yürürüz evel Allah
We'll go into fire too, with god's help
Aşk yaksın yakacaksa bizi
If love will burn us, let it burn
 
 
Hadi siz düşünün top bizde
Come on, think, cannon is in our hands
Mangal gibi yürek çok bizde
We've got many hearts that burn like braizers
Ala vere dala vere yok bizde
We aren't trying to fool
Yok dedik yok dedik
We said: "No"
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Breaking down, we collapse, but
Diyemiyoruz sakin sakin
We can's say quietly
Sizde dilinize biraz hakim
You also watch your tongue
Hop dedik hop dedik
We said: "Hop!"
 
 
Ya sihirli ya yalansın
You're either enchanted or a lie
Ortası yok sınanansın
There's no middle, you're being tested
Ya emniyet şeridinde
Let it awake behind the safety tape
Ya uçurtmaya uyansın
Or to make others fly
 
 
Hadi buyurun biz gönüllüyüz
Please, we're volunteers
İple çekiyoruz vaktimizi
We're impatiently waiting for our time
Kimin günahsızsa gelsin
Let the one who has no sin come
Gelsin ilk o vursun bizi
And hit us first