Barış Akarsu -
Resimdeki Gözyaşları
[Tears on a picture]Birgün belki hayattan
If one day, from life
Geçmişteki günlerden
From the past days
Bir teselli ararsın
You'll look for a consolation
Bak o zaman resmime
Then look at my picture
 
 
Benden sana son kalan
The last thing left from me to you
Bir küçük resim şimdi
Is this small photo
Cevap veremez ama
But it can't give an answer
Ağlar yalnızlığına
Cries because of the lonelyness
 
 
Ve işte arda kalan
And so, left behind
Bir küçük anı şimdi
A small memory now
Koyup da bir başına
You left me alone
Bırakıp gittin beni
Abandoned and left
 
 
Sen yalnız değilsin
You're not alone
Biliyorum neredesin
I know where you are
Bu üzerdi beni
This was upsetting me
Yaşasaydın ve görseydin
If you lived through it and saw it