Badem -
Gözleri Bulut
[With cloudy eyes]


Muhtaçtı verdiğin bir yudum sevgiye
He needed a sip of love that you gave
Yudum yudum damla damla aldı içine
Sip by sip, drop by drop he drank it
 
 
Gözleri bulut sözleri umut sanki bir çocuk dogdu içime
It's like a child with cloudy eyes and words of hope was born within me
 
 
Büyütmek bir fidanı bir yudum sevgiyle
To raise a sprout with a sip of love
Yudum yudum damla damla aldı içine
Sip by sip, drop by drop he drank it
 
 
Bulutlu gözler, umutlu sözler, umutlu günler
Cloudy eyes, words of hope, days of hope
Kaldı geride
Were left behind