Badem -
Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber
[A beauty whose hazel eyes I love]Ala gözlerini sevdiğim dilber
A beauty whose hasel eyes I love
Şay edip aleme bildirme beni
Don't gossip about me with the world
Açıp ak gerdanın durma karşımda
Don't bare your white neck in front of me
Ecelimden evvel öldürme beni
Don't kill me before my fatal hour
 
 
Dolandım dağları bu yere düştüm
I went around the mountains and stopped here
Yar senin derdinden odlara düştüm
I found myself in fire of your sorrows, my love
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
I found myself in hopeless griefs
Yeter alev alev yandırma beni
That's enough, don't burn me
 
 
Gece gündüz çok ağladım gülmedim
I was crying day and night long, never smiled
Aradım derdime derman bulmadım
I was searching, but haven't found the remedy for my anguish
Bunca yıldır bir minnete gelmedim
For so many years had no gratitude
Kerem eyle mahsun gönderme beni
Would you be so kind, don's send me away