Aylin Aslım -
Bir Çocuk Sevdim
[I loved a child]Bir çocuk gördüm uzaklarda
I saw a child far away
Gözleri kederli hatta korkulu
His eyes were sorrowful, even scared
Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk
Despite everything, a child suddenly smiled
Sıcak sade ama biraz kuşkulu
Warm, pure, but a bit doubtful
 
 
Bir çocuk sevdim uzaklarda
I loved a child far away
Sanıyordum ki onun özlemi de buydu
I thought his sorrow was about this too
O ise bir bakışta beni örtülerimden
He stripped all my shrouds with one glance
Yalnızca yalnızca duygularıyla soydu
Just with his emotions
 
 
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
I've never seen such a heart, such love
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Now a child grows every day
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
He was stroking his sorrows one by one
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
Clasping a secret hope, a bit upset
 
 
Bir çocuk gördüm uzaklarda
I saw a child far away
Biraz çocuk biraz adam biraz hiçti
A bit of a child, a bit of a man, a bit of nothing
Ellerinde yaşlı zaman demetleri
There are old sheafs of time in his hands
Daha önce denenmemiş yeni bir yol seçti
He chose a road that wasn't tried before
 
 
Bir çocuk sevdim uzaklarda
I loved a child far away
Bir elinde yarın öbür elinde dün
In one hand he holds tomorrow, in another - yesterday
Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün
It's like he was a bit sad because of growing old early
Dünyanın haline bakıp güldü geçti
Then he looked at worlds condition, smiled, it passed
 
 
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
I've never seen such a heart, such love
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Now a child grows every day
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
He was stroking his sorrows one by one
Gizli bir ümide sarılıp küstü
Clasping a secret hope, got upset