Atiye Deniz -
Soygun Var
[Robbery]


Hey sen ordaki yaklaş
Hey, you there, come here
Kendinden uzaklaş
Get away from yourself
Gel bana doğru
Come to me
Koş sınırlarını aş
Run, cross the borders
Sırlarını paylaş
Share your secrets
Gözünmü korktu
Are you afraid, or what?
 
 
Uzatma kur saatini
Don't delay, wind up your watch
Bekliyor seni müthiş yangınlar
A marvellous fire is waiting for you
Öyle bir sevelimki
Let's love so hard
Sorsunlar bizi kim bu çılgınlar
That people will ask: who are those crazies?
 
 
Şişt eller yukarı
Hey, hands up
Hop aşkını sökül
Put out your love
Bu gece soygun var
There's a robbery tonight
Teslim ol bana
Surrender to me
Aç kalbini hadi
Come on, open your heart
Her şeyini dökül
Give away everything you've got
Bu gece soygun var
There's a robbery tonight
 
 
Çal kalp hırsızlığına
Steal, there's still no punishment
Yok hala bir ceza
For stealing a heart
Meleğe uyma
Don't listen to the angel behind your shoulder
Kal benle biraz daha
Stay with me for some more time
Ne kaldı sabaha
There's not much left till morning
Kimseyi duyma
Don't listen to anyone