Atiye Deniz -
Batum Türküsü
[Folk song of Batumi]Ben giderim Batum’a
I'll go to Batumi
Batum‘un batağına
To Batumi's swamp
Pencereden içeri
From the window inside
Al beni yatağına
Take me to your bed
 
 
Nazlı yarim geldim sana
My coy lover, I came to you
Fistanını toplasana
Come on, dress up
Kemençeler çalınıyor
Kemenches are playing
Bize horon oynasana hey
Come on, dance the horon dance for us
 
 
Köşke serdim yatağı
I've laid the bed in a garden
Gel derdimin ortağı
Come, center of my grief
Yataklar diken oldu
Bed has turn into thorns
Senden ayrı yatalı
Since I sleep apart from you