Athena -
Bırak Gitsin
[Forget it, let it go]Artık çok geç imkansız dönemem
It's too late, impossible for me to return
Konuşmuyor şimdi kalbimin sesi
The voice of my heart won't talk
Bakışların heyecansız kaçar olmuş
Your glances are emotionless, they've faded
Gitmişler söylemeden
Left without saying anything
Geçilmiyor köprüler yıkık dökük
Broken bridges won't be passed
Kalmışız ayrı ayrı taraflarda
We're left on different sides
Farketmedik savaşırken yaralandık
We didn't notice, were wounded while fighting
Silinmişler istemeden
Were erased, not wanting it
 
 
Bırak gitsin içinde tutma
Forget it, let it go, don't hold it inside
Dargınmısın bana hala
Are you still mad at me
Ne olur yapma
Please, don't be
Bırak gitsin kalbinde tutma
Forget it, let it go, don't hold it in your heart
 
 
Anla biraz artık beni
Understand me a bit finally
Yarım kalan birşeyler yok ardında
There's nothing left unfinished behind you
Biten bitmiş aramızda uçurumlar
Everything's over, there are abysses between us
Yavaş yavaş anlatırlar
They're explaining slowly
 
 
Cevapsızım ne yapsa
I'm unresponsive, nothing can be done
Aldırmıyor sonunda
It doesn't fit in after all
İnan ki kalmadı içimdeki rüya
Believe me, there's no dream left inside me