Altan Civelek -
Karaduman
[Black fog]


Atum dağlari aşti
Surmounted the mountains
Nallari yollari yardi
Hooves were smashing the roads
Geldi bir karaduman
The black fog came
Yollarumi kapatti
Blocked my roads
Çek git buradan duman
Go away, fog
Kapatma yollarumi
Don't shut my roads
Bişey istemem senden
I don't want anything from you
Al git acilarumi
Take away my suffering
 
 
Yaylanun çimenine
On the meadow grass
Otur güzelum otur
Sit, my beauty
Gönül kimi severse
The one who heart loves
Dünya güzeli odur
Is the finest of them all
Geçtum uzun yollardan
I've passed the long roads
İçtum soğuk sulardan
Drank the cold water
Ben bişey anlamadum
I didn't understand anything
Habu yalan dünyadan
In this deceitful world
 
 
Dalup gitmek istedum
I wanted to dive and lose myself
Derenun akişina
In the flow of the stream
Gelmesada raziyim
Even if she won't come, I'm agree
Yarumun bakişina
To the look of my beloved
Arkadaşlar kanmayın
Friends, don't be fooled
Güzel gözle kaşlara
By beautiful eyes
Sonra çok vurursunuz
Later you will bang
Başunuzi taşlara
Your head agains the rock
 
 
Yaylalar serin olur
Meadows are serene
Sulari buz gibidur
Water is like ice
Bir gören vazgeçmiyor
The one who saw can't abandon
Sanki cennet yeridur
It's like heaven
Gece oldimi yildiz
At night the stars
Sanki elle tutulur
Are taking your hand
Karadeniz yaylasi
Meadows of the black sea
İnan ki bambaşkadur
Believe me, they're different