Alişan -
Benim Aşkım
[My love]


Her yeni sevgide eski aşkın günahı vardır
In every new love, there's an old love's sin
Terk edip gidende her kalanın bir ahı vardır
The one who rejects and leaves has a curse from the one who stays
Yere attın aşkı öpüp alnıma koydum
You threw love on the ground, I kissed it and pressed it to my forehead
Yolundan dönmez kurşun
Bullet won't stray off its way
Bu sevdaya baş koydum
For this love, I didn't spare myself
Sende yok adalet, yok bir merhamet
You've got no fairness, no compassion
Devam et zülmüne, sen böyle devam et
Go on with your cruelty, go on like that
 
 
Sende aşk eski bir yalan
Love in you is an old lie
Herkes duydu ben dedimki
Everyone heard me saying
Ateşin keşfinden sonra en büyük yangın benimki
Since the discovery of fire, the biggest fire is in me
Benim aşkım meydanlarda haykırır kimseden korkmaz
My love screams on the squares, fears noone
Senin aşkın utancından sokağa bile çıkamaz
Your love is so shy it doesn't even come out on streets